Poliția locală

    Poliția Locală oraș Berești a fost înființată prin Hotararea Consiliului Local al orașului Berești nr. 5 din 31 ianuarie 2011 prin reorganizarea Poliției Comunitare a orașului Berești, potrivit Legii politiei locale nr. 155/2010.
    Poliția Locală oraș Berești este organizată ca birou, un compartiment funcțional fără personalitate juridică în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Berești, având ca scop:

  • asigurarea ordinii și liniștii publice, precum și paza bunurilor;
  • asigurarea siguranței circulației pe drumurile publice;
  • asigurarea disciplinei în construcții și afișajul stradal;
  • asigurarea protecției mediului;
  • desfășurarea activitatilor comerciale în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
  • asigurarea unor atribuții pe linie de evidență a persoanelor;