Bilanțuri

Bilanț 2018

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE pag 1

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE pag 2

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la 31 12 2018

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE Pag 1- 31.12.2018

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE pag 2- 31.12.2018

BILANT la 31 12 2018

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE la 31 12 2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE la 31 12 2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI la 31 12 2018

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE la 31 12 2018

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – CHELTUIELI la 31 12 2018

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la 31 12 2018

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la 31 12 2018

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31 12 2018

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31 12 2018

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE la 31 12 2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE la 31 12 2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI la 31 12 2018

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE la 31 12 2018

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI la 31 12 2018